Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background www.bifix.pl

BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. jest firmą, która posiada największą i najpełniejszą

ofertę na rynku herbat owocowych i ziołowych w Polsce. Co roku wprowadzamy

kilka nowych, oryginalnych smakowychmieszanek.

Innowacje

Firma BiFIX jest przedsiębiorstwem z ponad dwudziestoletnią tradycją w produkcji

herbat owocowych. W 1992 roku, kiedy powstała firma, byliśmy pierwszym

na rynku polskim producentemherbat owocowych. Nasze mieszanki owocowe

suszone są w niskich temperaturach, dzięki czemu owoce zachowują większość

swoich właściwości. Firma założona została na bazie gospodarstwa sadowniczego,

którego założycielem i pomysłodawcą powstania firmy był Prezes Wojciech

Piasecki. Nasze wyroby powstają wyłącznie z naturalnych produktów. W ofercie

posiadamy również herbaty ziołowe, zielone, czarne oraz czerwone.

Historia firmy

Nasze herbaty owocowe to doskonale skomponowane pod względem sma-

kowym mieszanki owoców suszonych w niskich temperaturach, dzięki czemu

zachowują one czynne substancje i kwasy organiczne, mikroelementy, witaminy,

a szczególniewitaminę C. Nasze produkty posiadają atest zdrowej żywności oraz

Konsumencki znak jakości Q, jak również liczne wyróżnienia za swoją jakość

i walory smakowe. Firma posiada wdrożony system zarządzania jakością

ISO 9001:2008, BRC, IFS, Certyfikat Ekologiczny Ekogwarancja PTRE, Certyfikat

Zdrowej Żywności. Produkcja oparta jest na systemie bezpieczeństwa żywności

HACCP.

Firma współpracuje z wieloma gospodarstwami rolnymi z czystych terenów

ekologicznych, dlatego surowiec, z którego produkuje herbaty owocowe Bi fix

jest najwyższej jakości. Produkcja jest udoskonalona poprzez dodatkowe bada-

nia laboratoryjne.

Jakość

Witamy w firmie BiFIX

Welcome to BiFIX

Dbamy o jakość

We care about quality

Dbamy o dobre zbiory surowców

Wecareaboutthegoodharvestofrawmaterials

Posiadamy własne plantacje owoców

We have our own fruit plantations

Tak zaczynaliśmy...

That's how we started...

BiFIX Wojciech Piasecki Sp. j. is a company that has the largest and most com-

prehensive offer on the market of fruit and herbal teas in Poland. Every year we

introduce a number of new, original flavor blends.

Innovations

BiFIX is a companywith over twenty years tradition in the production of fruit teas.

In 1992, when the company was established, we were the first producer of fruit

teas on the Polish market. Our blends of fruit are dried at low temperatures,

so fruits retain most of its properties. The company was established on the basis

of the orchard farm, which was set up by the founder the company President

Wojciech Piasecki. Our products are made exclusively from natural materials.

We alsooffer herbal, green, black and red teas.

Company history

Our fruit teas are perfectly composed flavor blends of fruits dried at low tem-

peratures, so they retain active ingredients and organic acids, microelements,

vitamins, especially vitamin C. Our products have certifications of healthy food

and consumer quality mark Q as well as numerous awards for its quality and taste.

The company has implemented a quality management system ISO 9001:2008,

BRC, IFS, Organic Certificate PTRE, Certificate of Healthy Food. The production is

basedon a systemof food safetyHACCP.

The company cooperates withmany farms located in pure ecological areas, that

is why the rawmaterial, fromwhich Bi fix fruit teas are produced, is of the highest

quality. Theproduction is enhancedby additional laboratory tests.

Quality

a

r

n

a

t

u

e

e

G

RECOMMENDED BY PROFESSIONALS