Herbaty dla całej rodziny

mt_ignore

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dz. 3.2

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA SKRZYNIOPALETY

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WÓZEK ELEKTRYCZNY

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WÓZEK SPALINOWY

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA NA ZAKUP MASZYNY DO KONFEKCJONOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ORGANIZATORA TARGÓW SALIMA

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ORGANIZATORA TARGÓW BIOFACH

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ORGANIZATORA TARGÓW ANUGA

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ORGANIZACJE UDZIAŁU W TARGACH SALIMA BRNO 27.2-3.3.2018 W CHARAKTERZE WYSTAWCY

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ORGANIZACJE UDZIAŁU W TARGACH BIOFACH NORYMBERGIA 14-17.02.2018 W CHARAKTERZE WYSTAWCY

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ORGANIZACJE UDZIAŁU W TARGACH ANUGA KOLONIA 7-11.10.2017 W CHARAKTERZE WYSTAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA MASZYNĘ DO KONFEKCJONOWANIA PRODUKTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE - LINIA TECHNOLOGICZNA

ZAPYTANIE O CENE NA TARGI ANUGA

ZAPYTANIE O CENE NA TARGI BIOFACH

ZAPYTANIE O CENE NA TARGI SALIMA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - STELAŻE

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA ANUFOOD CHINY 2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA PLMA 2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA NORDIC ORGANIC FOOD 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOMPLET 500 SZT. STELAŻY PRZECHOWALNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA SUROWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

ZAPYTANIE O CENE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ANUFOOD
WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO ANUFOOD 2017

ZAPYTANIE O CENE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA PLMA
WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO PLMA AMSTERDAM

ZAPYTANIE O CENE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA NORDIC ORGANIC FOOD
WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO NORDIC ORGANIC FOOD FAIR 2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE STRATEGII INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA ZAWIERAJĄCEJ PLAN EKSPORTU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OPRACOWANIE PLANU EKSPORTU

DOTACJE NA INNOWACJE UDA-POIG.04.04.00-10-040/13-00


PO IG 6.1

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.2

 

Działania III.2
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

 

Wniosek numer 199

Katalog produktów
Bi fix

Znajdź swoje ulubione smaki herbat w katalogu online

Katalog
dżemów

Znajdź swoje ulubione smaki dżemów w katalogu online

Katalog produktów
HoReCa

Znajdź ulubione smaki w katalogu HoReCa

Katalog zdrowych
przepisów

Katalog zdrowych przepisów
Sklep Bifix Facebook Bifix
EU Bifix

Ta strona używa ciasteczek Dowiedz się więcej